vivamos.nu/konsumentvägledning


vivamos.nu bedriver konsumentvägledning på distans.

Uppdragsgivare är svenska kommuner med begränsade interna resurser på området.

Verksamheten startade 2006 och för närvarande utnyttjas möjligheten av 7 kommuner.

Rådgivningen utförs av Inger Rydén, konsumentvägledare sedan 1989.

För mer info, kontakta Inger
Mail: info@vivamos.nu
Telefon: 0454 46141